Teknisk-ekonomisk analys av transportsystem, bestående av ro-ro fartyg och rälsgående påhängsvagnar, för Östersjön

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Laivanrakennustekniikka
Mcode
3.62
Degree programme
Language
sv
Pages
96 s. + liitt. 39
Series
Description
Supervisor
Varsta, Petri
Keywords
Other note
Citation