Nasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon väliset erot ja niitä selittävät tekijät vuosina 2005-2010

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorSalenius, Eero
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2015-11-04T13:21:12Z
dc.date.available2015-11-04T13:21:12Z
dc.date.dateaccepted2015-05-08
dc.date.issued2015
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on selvittää Nasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon alennukseen tai preemioon vaikuttavia tekijöitä vuosina 2005-2010, jolloin EU-maissa on sovellettu listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osalta sijoituskiinteistöjen tilinpäätös ja arvostuskäytäntöjä yhtenäistävää IAS 40 -tilinpäätösstandardia. Tutkimus on toteutettu lineaarisella regressiomallilla (OLS) yhdistämällä aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä muuttujia, jotka sisältävät sekä endogeenisia eli yhtiökohtaisia tekijöitä että eksogeenisia eli yhtiön ulkopuolisia, markkinalähtöisiä tekijöitä. Tutkimus ottaa IAS 40 -standardin vaikutuksen lisäksi huomioon maakohtaiset erot ja tutkimusajalle sijoittuvat voimakkaat suhdannevaihtelut. Empiirinen tutkimusaineisto vuosilta 2005-2010 on kerätty Thomson One Banker ja Datastream tietokannoista sekä Nasdaq OMX Nordic pörssin tilastoista. Lisäksi osa aineistosta on kerätty käsin yhtiöiden nettisivuilta ladatuista vuosikertomuksista. Tutkimuksen otoskoko on 106 tutkimushavaintoa ja poikkeavien havaintojen poistamisen jälkeen 98. Tuloksena tutkituista muuttujista parhaiten nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon välisiä eroja selittivät ja nettotasearvon preemiota lisäsivät osakkeen historiallinen tuotto, kiinteistöalan markkinasentimenttiä mittaava realisoitumattomat sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset sekä osakkeiden likviditeetti. Osaketuottojen volatiliteetin voidaan todeta vaikuttavan päinvastaisesti nettotasearvon preemioon sitä vähentäen. Nämä tutkimustulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta, mutta sijoituskiinteistöjen käypien arvojen luotettavuutta mittaavien muuttujien vaikutuksesta tämän tutkimuksen tuloksiin ei löydetty selkeää näyttöä. Maakohtaiset erot ja suhdannevaihtelut vaikuttivat hieman tuloksiin kasvattaen koko mallin selitysarvoa sekä lisäten tai vähentäen joidenkin yksittäisten muuttujien tilastollista merkitsevyyttä.fi
dc.ethesisid14048
dc.format.extent67
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18374
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201511054945
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.heleconsijoitusyhtiöt
dc.subject.heleconinvestment companies
dc.subject.heleconsijoittajat
dc.subject.heleconinvestors
dc.subject.heleconkiinteistöt
dc.subject.heleconreal estates
dc.subject.heleconyrityksen arvo
dc.subject.heleconcompany valuation
dc.subject.helecontunnusluvut
dc.subject.heleconfinancial ratios
dc.subject.heleconmittarit
dc.subject.heleconratings
dc.subject.heleconarviointi
dc.subject.heleconevaluation
dc.subject.keywordkiinteistösijoitusyhtiö
dc.subject.keywordIAS 40 sijoituskiinteistöt
dc.subject.keywordnettotasearvon alennus/preemio
dc.titleNasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon väliset erot ja niitä selittävät tekijät vuosina 2005-2010fi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes14048
local.aalto.openaccessno
Files