Insinööritoimiston ohjelmointiprojektien ohjauksen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
3.76
Degree programme
Language
fi
Pages
18 s. + liitt. 62
Series
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Keywords
Other note
Citation