Transparent supply chains in coffee industry and their impact on B2B buyer behaviour in Finnish coffee roasters

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
(Mikkeli) Bachelor’s Program in International Business
Language
en
Pages
49+1
Series
Abstract
Coffee is one of the most consumed beverages in the world with complex sup-ply chains that require transparency and traceability actions from both farmers and roasters in order to be sustainable. Thus, this thesis research focuses on the transparency and traceability challenges that Finnish coffee roasters face, as well as how these challenges are answered in the operations of Finnish coffee roasters. The research was conducted with qualitative data gathered from interviews with six Finnish coffee roasters of varying sizes and supported by applicable secondary data. The research reveals that transparency is an area of focus in the operations of Finnish coffee roasters, mainly as of increasing consumer awareness, interest in ethical sourcing behavior and the quality assurance these values provide. According to the research, transparency and traceability practices implemented by roasters can make them more appealing to the consumers as well as give them an advantage against competitors. These transparency and traceability-focused practices were found out to be implemented by methods varying across the roasters. The implementations include relationships with the farmers, coffee certificates and regulations. There was also found to be a difference in transparency actions between different sized roasters mostly due to scalability of operations.

Kahvi on yksi maailman eniten kulutetuista juomista, jonka monimutkaisten toimitusketjujen kestävyyden saavuttaminen vaatii läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen liittyviä toimia sekä viljelijöiltä että paahtimoilta. Tämä tutkimus keskittyy suomalaisten kahvipaahtimoiden kohtaamiin haasteisiin kahvin toimitusketjujen läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen liittyen, sekä siihen, kuinka näihin haasteisiin on vastattu suomalaisissa kahvipahtimoissa. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla kuutta eri kokoluokkaa olevaa suomalaista paahtimoa, sekä käyttämällä asiaan liittyvää olemassa olevaa dataa. Tutkimus osoittaa, että kestävyys on tärkeä osa suomalaisten kahvipaahtimoiden toimintaa, pääasiassa kuluttajien lisääntyneen mielenkiinnon, eettisen kahvinhankinnan tukemisen, sekä laadun tasaisuuden takia. Tutkimuksen mukaan läpinäkyvyy-teen ja jäljitettävyyteen liittyvät toimenpiteet voivat tehdä paahtimoista hou-kuttelevampia kuluttajille, sekä antaa edun kilpailijoihin verrattuna. Läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen liittyviä toimenpiteitä toteutettiin paahtimoissa vaihtelevilla menetelmillä, kuten suhteilla viljelijöiden kanssa, kahvisertifikaateilla sekä kahvialaa koskevilla säädöksillä. Tutkimus löysi lisäksi eroja läpinäkyvyyteen liittyvissä toimissa eri kokoisten kahvipaahtimoiden välillä johtuen pääasiassa toimintojen skaalautumisesta.
Description
Thesis advisor
Rikkonen, Pasi
Keywords
sustainability, transparency, traceability, coffee supply chain, coffee certificates
Other note
Citation