Spännings- och strömmätningsbaserad flödesreglering vid låga frekvenser

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Sähkökäyttö ja tehoelektroniikka
Mcode
Svt-81
Degree programme
Language
sv
Pages
75
Series
Description
Supervisor
Mård, Matti
Keywords
oikosulkumoottori, asynkronmotor, identifiointi, identifiering, staattoriresistanssi, statorresistan
Other note
Citation