Suomalaisten ja saksalaisten yritysten kansainväliseen strategiseen yritysyhteistyöhön johtavan prosessin tukeminen suomalais-saksalaisen konsulttiyhteistyön avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Mat-91
Degree programme
Language
fi
Pages
96 + liitt. 6
Series
Description
Supervisor
Kaila, Martti M.
Thesis advisor
Valtonen, Pertti
Keywords
Other note
Citation