Kaivoksen resurssien optimaalinen käyttö, tärkeimmät kaivoksen koneet ja ammattimiesryhmät. PERT-verkkoon liittyvän resurssien allokointimenetelmän suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1976
Major/Subject
Kaivostekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 42 s. + liitt. 20
Series
Description
Supervisor
Maijala, Paavo V.
Keywords
Other note
Citation