Maa-84 nimikkeistö maarakennusliikkeelle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Pohjarakennus ja maamekaniikka
Mcode
07.50
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 64
Series
Description
Supervisor
Slunga, Eero
Thesis advisor
Kankainen, Jouko
Keywords
Other note
Citation