Symmetrisen moniprosessorikäyttöjärjestelmän suunnittelu reaaliaikasovellutuksiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1981
Department
Teknillisen fysiikan osasto
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
02.61
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Hartimo, Iiro
Thesis advisor
Aspelund, Jukka
Keywords
Other note
Citation