Optimaalisen ajoajan määrittely aikataulusuunnittelussa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLautela, Antti
dc.contributor.authorLukkarinen, Sara
dc.contributor.departmentYhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitosfi
dc.contributor.supervisorLuttinen, Tapio
dc.date.accessioned2012-09-20T06:55:11Z
dc.date.available2012-09-20T06:55:11Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractWhen scheduling bus timetables the realized measurements are used to define running times. Based on these running times timetables and the passing times for bus stops are created. At Helsinki Region Transport at the moment median is usually used for defining the running times. There has been a need to research should there be another statistical variable for defining. In this thesis has researched how the running times should be defined and what kind of factors has an effect on running times. Starting points for the inspections were to minimize the waiting of the passenger at the bus stops and to create realisable timetables. A questionnaire study was made for ten operators around the world. In the research part of the work ten HRT bus lines were examined for their present situation, special notion was made for deviation and on-time performance of the certain lines. After the current situation of the lines was examined the new running times were defined for these ten lines using the different variables and the results were compared to the data in use. According to the study made the bus being ahead the schedule is much more harmful for the passenger compared to being late especially when the headway is great. This should be considered when defining the running times. At the time on the lines studied the number of departures being ahead of schedule is reasonable small. But when considering the deviations of the lines and the amount of the minutes drove ahead and late of the scheduled times can be said that in some of the lines of the region has such considerable deviations that they will cause unpunctual timetables. These kinds of timetables can cause time loss for the passengers and will probably lead to the decrease of passenger demand when the reliability will diminish. The problem of the great deviations cannot be solved with the tools of defining the running times. The causes of deviation have to be defined and there s a need to concentrate to better the reliability for example increasing the amount of holding points. As the result of these thesis, the 40 percentile is been recommended to be used for defining the running times in HRT. This percentile will take into the consideration the bad influence of driving ahead of schedule but will keep the timetables realizable and will prevent great lateness.en
dc.description.abstractAikataulusuunnittelun pohjana käytetään toteutuneista mittauksista määriteltäviä ajoaikoja, joiden perusteella muodostetaan lähtöajat joukkoliikennevälineelle sekä matkustajainformaatiossa näkyvät pysäkkien arvioidut ohitusajat. Ajoaikojen määrittelyssä käytetään Helsingin seudun liikenteessä tällä hetkellä perusarvona mediaania. On kuitenkin ilmennyt tarve tutkia, tulisiko määrittelyssä käyttää jotakin toista tilastollista muuttujaa. Tässä työssä tutkittiin, kuinka ajoajat tulisi määritellä sekä millaiset tekijät ajoaikoihin vaikuttavat. Tarkastelun lähtökohtana olivat matkustajan odotusajan minimoiminen pysäkeillä sekä toteuttamiskelpoiset aikataulut. Lisäksi toteutettiin kyselytutkimus kymmenelle operaattorille eri maissa. Työn tutkimusosuudessa toteutettiin nykytilatarkastelu kymmenelle HSL:n linjalle, jossa tarkasteltiin erityisesti linjojen hajontoja sekä täsmällisyyttä. Nykytilatarkastelun jälkeen näille kymmenelle linjalle muodostettiin uudet ajoajat käyttäen eri tilastollisia muuttujia sekä verrattiin näitä tuloksia kerättyyn aineistoon. Etuajassa ajamisen haitallisuus on merkittävää suhteessa myöhästymiseen erityisesti sellaisilla linjoilla, joilla vuoroväli on suuri. Tämä tekijä tulisi ottaa huomioon myös ajoaikoja muodostettaessa. Tällä hetkellä tutkituilla linjoilla etuajassa ajamista tapahtuu kohtalaisesti verrattaessa etuajassa ajavien lähtöjen määrää myöhässä ajaviin. Kuitenkin huomioitaessa linjojen hajonnat, ja niistä aiheutuvat etuajassa ja myöhässä ajettavien minuuttien määrä, voidaan todeta, että osalla seudun linjoja suuret hajonnat johtavat hyvinkin epätäsmällisiin aikatauluihin. Tällaisista aikatauluista aiheutuu matkustajille aikamenetyksiä, ja mahdollisesti pitkällä aikavälillä joukkoliikenteelle kysynnän laskua luotettavuuden heikentyessä. Suurten hajontojen ongelmaa ei voida ratkaista ajoaikojen määrittelyn keinoin, vaan ratkaisuna on puuttuminen linjan hajontaa aiheuttaviin ongelmiin ja luotettavuuden parantaminen esimerkiksi välipistepysäkkejä lisäämällä. Työn loppupäätelmänä suositellaan HSL:n linjoilla pääsääntöisesti käytettävän ajoaikojen määrittelyssä persentiiliä 40, joka ottaa huomioon etuajassa ajamisen haitallisuuden, mutta säilyttää aikataulut ajettavina ja estää myöhästymisten määrän mittavaa kasvua. Jatkotyöskentelyssä tulisi suunnittelijoille saada käyttöön keinoja arvioida hajontojen merkitystä matkustajalle, jotta toimenpiteisiin hajonnan karsimiseksi on helpompi puuttua. Lisäksi ajoaikamittauksien keruussa ja käsittelyssä on tarvetta toimenpiteille mittauksien laadun parantamiseksi.fi
dc.format.extent80 + [30] s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5187
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201209213124
dc.language.isofien
dc.programme.majorLiikennetekniikkafi
dc.programme.mcodeYhd-7
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordajoajatfi
dc.subject.keywordaikataulusuunnittelufi
dc.subject.keywordjoukkoliikennefi
dc.subject.keywordjoukkoliikenteen luotettavuusfi
dc.subject.keyworddriving timeen
dc.subject.keywordschedulingen
dc.subject.keywordpublic transportationen
dc.subject.keywordreliability of public transportationen
dc.titleOptimaalisen ajoajan määrittely aikataulusuunnittelussafi
dc.titleDefining the optimal driving-time for schedulingen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_02780
local.aalto.idinssi44592
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_lukkarinen_sara_2012.pdf
Size:
5.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format