Käyttäjäkeskeisten etäterveydenhuoltopalvelujen suunnittelu ikäihmisille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2009
Department
Major/Subject
Käyttäjäkeskeinen tietoliikenneteknologia
Mcode
S3031
Degree programme
Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma (TLT)
Language
fi
Pages
25 s.
Series
Description
Supervisor
Eriksson, Jan
Thesis advisor
Korhonen, Timo
Keywords
käyttäjäkeskeisyys, ikäihmiset, etäterveydenhuolto, käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Other note
Citation