LED ulkovalaisin – uuden teknologian hyödyntäminen tuotemuotoiluprosessissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyöni tavoitteena on muodostaa toimeksiantajayrityksen muotoiluperiaatteet suunnittelutoimeksiannon avulla. Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä on suomalainen valaisinten suunnittelu-, valmistus-, maahantuonti- ja markkinointiyritys Innojok. Yritys aikoo lisätä tuotevalikoimaansa ulkovalaisimia ja toivoo saavansa tämän työn kautta periaatteita uuden tuotevalikoiman muodostamiseen. Suunnittelutoimeksianto toimii minulle perehtymistapana sekä ulkovalaistussuunnitteluun, että yrityksen tapaan käyttää muotoilua tuotekehityksessään. Konkreettisen suunnittelutehtävän avulla perehdyn aiheeseen yksityiskohtaisemmin, kuin mitä lukemalla aiheesta ymmärtäisin. Suunnittelutehtävän tavoitteena on suunnitella kevyenliikenteen ulkovalaisin. Valaisin suunnitellaan täyttämään EuP direktiivin synnyttämä tarve uusia nykyiset elohopeapurkauslamppuja käyttävät ulkovalaisimet. Suunnittelun pohjaksi perehdyn ulkovalaistuksen teknisiin vaatimuksiin. Mitä asioita on huomioitava kun suunnitellaan ulkovalaistusta, mitä teknisiä ratkaisuja on olemassa ja mitä vaatimuksia tekniset ratkaisut asettavat valaisimelle. Perehdyn myös toimeksiantajayritykseen, sen toimintaan, tavoitteisiin, viestintään ja sen olemassa oleviin tuotteisiin. Teen myös lyhyen kilpailijakartoituksen, ymmärtääkseni minkälaiseen kilpailuympäristöön valaisin suunnitellaan. Suunnitteluprosessi on keskeinen osa tätä opinnäytetyötä. Se etenee luonnostelusta, hahmomallien kautta lopulliseen yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Suunnittelun näkökulmaksi nousee valonlähteeksi valitun LED moduulin jäähdytys. Jäähdytysratkaisu, alumiiniprofiili, muodostuu keskeiseksi osaksi valaisimen visuaalisuutta. Lopuksi muodostan muotoiluperiaatteet pohjautuen tehtyyn suunnittelutoimeksiantoon. Valaisimen suunnittelun aikana tehdyt ratkaisut toimivat lähtökohtina joukolle määrityksiä, jotka kuvailevat tulevia Innojokin ulkovalaisimia.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Keywords
Led, ulkovalaisin, muotoiluperiaatteet, muotoilu
Other note
Citation