Erään leijukerrospolton virtaus- ja lämmonsiirtomallin sovellutus käytäntöön

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Department
Konetekniikan osasto
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitosoppi
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 76 + liitt.
Series
Description
Supervisor
Jahkola, Antero
Thesis advisor
Åström, L.
Keywords
Other note
Citation