Digitaalisten palveluiden löyhä kytkentä tapahtumapohjaisen RDF-tietokannan avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
This thesis studies an approach to connect digital service in a loosely coupled manner. The connection is created through an event-based RDF store. The research question are, firstly how an event-based RDF store can be used to connect existing services with each other and, secondly, hot the implementation can be evaluated from the viewpoint perspectives of reusability, extensibility and loose coupling. The service connection problem is studied by defining a use case of finding a common meeting time for a group of people, implementing a constructive solution for the use case, and analyzing the solution. The use of an event-based RDF store and software adapters allows the creation of loosely coupled connection between services without touching their implementation. Event-based middleware also solves the communication problems between already existing components. This thesis shows that the real benefits of RDF store may not be apparent in solving a relatively simple use case. However, in larger and more complex systems an RDF store can show significant advantages not visible in smaller systems.

Tässä diplomityössä tutkitaan digitaalisten palveluiden kytkemistä toisiinsa käyttämällä löyhää kytkentää palveluiden välillä. Kytkentä toteutetaan tapahtumapohjaisen RDF-tietokannan avulla. Työ vastaa kysymyksiin, kuinka tapahtumapohjaista RDF-tietokantaa voidaan käyttää olemassa olevien digitaalisten palvelujen yhdistämiseen ja miten tätä ratkaisua voidaan arvioida uudelleenkäytettävyyden, laajennettavuuden ja kytkennän löyhyyden näkökulmista. Diplomityössä palvelujen yhdistämisen ongelmaa on lähestytty määrittämällä yhteisen kokousajan löytämiseen liittyvä käyttötapaus, rakentamalla konstruktiivinen ratkaisu tälle käyttötapaukselle sekä analysoimalla tätä ratkaisua. Tapahtumapohjaisen RDF-tietokannan ja ohjelmistosovittimien avulla palvelut saadaan kytkettyä toisiinsa löyhästi ja koskematta niiden toteutukseen. Tapahtumapohjaisuus ratkaisee myös löyhästi kytkettyjen palveluiden välisen kommunikointiongelman. RDF-tietokannan suomat edut voivat sen sijaan jäädä taka-alalle, kun järjestelmän ympärille perustettu löyhästi kytketty järjestelmä pysyy yksinkertaisena. Sen sijaan isommissa ja monimutkaisemmissa järjestelmissä RDF-tietokanta voi osoittaa relaatiotietokantaan verrattuna huomattavia etuja, joita pienemmissä ohjelmistoissa ei vielä niin selvästi havaita.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Törmä, Seppo
Keywords
service interoperability, verkkopalvelut, middleware, palveluiden yhdistäminen, event-based system, väliohjelmistot, loose coupling, löyhä kytkentä, publish/subscibe, julkaisu/tilaus
Other note
Citation