Spare parts inventory optimization for azimuthing propulsion systems

Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-06-17
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
55
Series
Abstract
Azimuthing propulsors offer an efficient and environmentally friendly solution in today’s cruise industry. With an increasing growth in its customer base, cruise companies seek maintenance serviceability as important as the design of the product itself to raise their reliability. Therefore, cruise companies’ suppliers must have a proper inventory for spare parts in order to react on unexpected failures. In this thesis, an applicable spare parts availability model is evaluated by combining the inventory theories with the ship maintenance theories as well as ABB’s spare part engineers’ experiences. The model considers whether a component should be stored in the storage of a supplier in case of any emergency need as well as the optimal quantity of stocking. The designed model is then applied to an imaginary case in which a ferry is equipped with an actual product, Azipod D propulsor. The component chosen to be examined in this example case is thrust bearing which is one of the most critical components in Azipod propulsors. The total installed base and the cost of this chosen component are fictional. Applied tool has proposed that the chosen thrust bearing should be stored in supplier’s storage based on its criticality, installed base, cost and impacts on supplier’s image due to failure. However, verification of the operability of the model requires further applications in practice. It could be presumed that the presented availability tool can applied to other product types with minor adjustments.

Azimuth-propulsiolaitteiden käyttö on yleistynyt viime vuosina, sillä ne tarjoavat entistä energiatehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän ratkaisun merenkulkuun. Kasvavalla risteilyalalla toimiva huoltopalvelu on noussut tärkeäksi tekijäksi, sillä huoltotehokkuudella on välitön yhteys laivan operoijan toiminnan varmuuteen. Näin ollen operoijien toimittajilla pitää olla kokonaisvaltainen suunnitelma varaosien varastoinnille odottamattomien tapahtumien varalta. Tässä työssä kehitetään tehokas varaosien saatavuusmalli, jossa hyödynnetään varastonhallinnan, laivan kunnostuksen ja kunnonvalvonnan perusteorioita ABB:n varaosainsinöörien kokemuksia huomioiden. Malli arvioi yksittäisen varaosan saatavuuden perusteella, kannattaako kyseistä varaosaa säilyttää toimittajan varastossa, ja ilmoittaa mahdollisesti optimaalisen varastointilukumäärän kyseiselle varaosalle. Muodostettu malli sovelletaan kuvitteelliseen esimerkkilaivaan, joka käyttää Azipod D -propulsoria. Esimerkissä sovelletut numeeriset arvot, kuten komponentin asennettu kanta ja hinta sekä laivan operointiprofiili, ovat kuvitteellisia. Tarkastelukohteeksi valitaan painelaakeri, joka on Azipod-tyyppisten propulsiolaitteiden yksi kriittisimmistä komponenteista. Sovelletun mallin tulokset osoittavat, että painelaakereita tulisi varastoida odottamattomien laiterikkojen varalta. Mallissa on huomioitu komponentin kriittisyys, asennettu kanta, hinta ja laiterikosta seuraama vaikutus yrityksen julkisuuskuvaan. Varaosamallin toimivuus vaatii kuitenkin käytännönsovellusta, sillä malli perustuu yksinomaan teoriaan ja saatavilla olevaan tietoon. Malli voidaan soveltaa muihin erikokoluokkien Azipod-propulsoreihin pienillä muokkauksilla.
Description
Supervisor
Kujala, Pentti
Thesis advisor
Merisalo, Jarkko
Keywords
spare parts, availability inventory, azimuthing propulsor, propulsion maintenance
Other note
Citation