Hankintalogistiikan kehittäminen autoteollisuuden toimitusketjussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
92
Series
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Mäkelä, Juhani
Keywords
Other note
Citation