Tuotannon valvonnan kehittäminen eräässä metallituotetehtaassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
3.22
Degree programme
Language
fi
Pages
(5) + 120 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Olkkonen, Tauno
Thesis advisor
Pirjetä, Markku
Keywords
Other note
Citation