Alkoholiseosten, erikoisesti vesi-etanoliseosten, fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien muuttuminen lähinnä raney-nikkeli hydrauksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1951
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
108
Series
Description
Supervisor
Kirjakka, Pekka
Keywords
Other note
Citation