Puristetun bentoniitin ja synteettisen pohjaveden vuorovaikutuksen mallintaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
Tfy-56
Degree programme
Language
fi
Pages
100 s. + liitt. 13
Series
Description
Supervisor
Salomaa, Rainer
Keywords
Other note
Citation