Mikä palkitsee? - Aineeton palkitseminen valtionhallinnossa tapaustutkimusten valossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Soveltuva filosofia ja organisaatioiden kehittäminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
244
Series
Description
Supervisor
Saarinen, Esa
Thesis advisor
Juuti, Pauli
Keywords
aineeton palkitseminen, motivaatio, julkinen sektori, valtionhallinto, non-material rewards, motivation, public sector, government
Other note
Citation