Automation and characterization of a goniofluorometer

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Mittaustekniikka
Mcode
S-108
Degree programme
Language
en
Pages
v + 31
Series
Abstract
In recent years the importance of fluorescence measurement as a research technique has increased and the applications where it is used vary from research to medical diagnostics and industry. The difficulty of comparing results from different measurement systems and laboratories has been inhibiting faster growth of using fluorescence measurement in different research fields. The answer to the problem is standard samples with the help of which measurement systems can be compared. New standard samples need to be developed and examined to different purposes and measurement systems for these applications need to he developed. Different applications use different measurement geometries and that has to be considered in the development of standard samples. Measurement systems that are able to measure with various measurement geometries are needed. That is why the goniofluorometer has been developed. The objective of this work was to develop the Lab view program that controls the operation of the goniofluorometer at the Metrology Research Institute, in addition, efforts have been given to provide the analysis of data necessary for determining bispectral luminescent radiance factor and quantum yield of relevant fluorescent standard materials, and to characterize the measurement system.

Viime vuosina fluoresenssin käyttö tutkimusmenetelmänä on kasvattanut suosiotaan. Käyttökohteet vaihtelevat tutkimuksesta lääketieteelliseen diagnostiikkaan ja teollisuuteen. Vertailun vaikeus eri mittalaitteistojen ja laboratorioiden välillä on hidastanut fluoresenssin käytön kasvua eri tutkimus aloilla. Ratkaisu tähän ongelmaan on standardinäytteet, joiden avulla mittalaitteita voidaan vertailla. Erilaisiin käyttökohteisiin tulee kehittää ja tutkia uusia standardinäytteitä. Myös vastaavia mittalaitteita tulee kehittää. Erilaisissa sovelluksissa käytetään erilaisia mittausgeometrioita ja se on otettava huomioon standardinäytteitä kehitettäessä. Tarvitaan mittalaitteita, joilla voidaan mitata useissa eri mittausgeometrioissa. Siksi on kehitetty goniofluorometri. Tämän työn tavoitteena oli kehittää Labview-ohjelmaa, joka ohjaa Mittaustekniikan goniofluorometrin toimintaa. Lisäksi on pyritty toteuttamaan mittaustulosten analyysi, jota tarvitaan bispektraalisen luminesentin radianssikertoimen ja kvanttihyötysuhteen laskemiseen sekä karakterisoimaan mittalaitteisto.
Description
Supervisor
Ikonen, Erkki
Thesis advisor
Manoocheri, Farshid
Keywords
fluorecence, fluoresenssi, goniofluorometer, goniofluorometri, bispectral luminescent, bispektraalinen luminesentti, radiance factor, radianssikerroin
Other note
Citation