How the services of the Computing Centre meet the demands of teaching and studying?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
105
Series
Abstract
Tässä diplomityössä arvioidaan kaikki atk-keskuksen tarjoamat tiedonsiirto- ja viestintäpalvelut käytettävyyden, tietoturvan ja tarjoamansa toiminnallisuuden perusteella. Tämän arvioinnin tuloksena on muodostaa kuva palveluiden tasosta näiden tekijöiden osalta, ja esittää miten palveluita voidaan parantaa havaittujen puutteiden osalta. Samalla on tarkoitus arvioida palvelun hyödyllisyyttä käyttäjien kannalta näiden tekijöiden perusteella. Lisaksi työssä arvioidaan joukko palveluita, joita atk-keskuksella ei ole talla hetkellä palveluvalikoimassaan naiden samojen tekijöiden pohjalta. Tämän arvioinnin avulla on tarkoitus selvittää tarjoaisivatko nämä uudet palvelut käyttäjille hyödyllistä toiminnallisuutta riittävän hyvällä käytettävyydellä ja tietoturvalla, jotta palveluiden käyttöönotto olisi perusteltua. Samalla on tarkoitus arvioida, ovatko palvelut otettavissa käyttöön atk-keskuksen ympäristössä kohtuullisilla resursseilla. Atk-keskuksen nykyisistä palveluista löytyi jonkin verran puutteita tietoturvan osalta ja runsaasti puutteita käytettävyyden osalta. Osa puutteista on korjattavissa suhteellisen yksinkertaisilla toimenpiteillä, mutta suuri osa puutteista on siinä määrin palveluihin sisäänrakennettua, että niiden korjaaminen on mahdollista lähinnä palveluiden uusimisen yhteydessä. Osa havaituista puutteista oli yhteisiä useissa palveluissa ja liittyivät niiden taustalla olevaan infrastruktuuriin. Myös tutkituissa uusissa palveluissa oli puutteita näissä tekijöissä, ja tästä syystä vain pikaviestintäpalvelua suositetaan otettavaksi välittömästi käyttöön. Atk-keskuksen palveluita on mahdollista parantaa huomioimalla käytettävyys paremmin palveluiden toteutuksen yhteydessä, ottamalla käyttöön muodollisia prosesseja käytettävyyden ja tietoturvan arvioimiseksi, sekä perustamalla palveluiden kehittäminen käyttäjien tarpeisiin.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Larmela, Timo
Keywords
usability, käytettävyys, security, tietoturva, HUT Computing Centre, TKK:n atk-keskus
Other note
Citation