Sähkömarkkinat ja huutokauppamallit

No Thumbnail Available
Files
Morander_Viljami_2024.pdf (864.98 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-21
Department
Major/Subject
Energia- ja ympäristötekniikka
Mcode
ENG3042
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Sähkömarkkinat ovat olleet vahvasti näkyvillä mediassa sekä yleisessä keskusteluissa viime vuosien aikana sähkön hintojen noustua. Tässä työssä esitellään pohjoismaiset sähkömarkkinat yleisesti erityisesti Suomen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan sähkömarkkinoiden huutokauppametodeja sekä arvioidaan eri huutokauppamallien vaikutuksia markkinoiden toimintaan. Työssä kartoitetaan asiantuntijoiden ja poliitikkojen mielipiteitä sähkömarkkinoiden muutoksiin ja sähkömarkkinoiden toimintaan erityisesti keskittyen kriisivuoteen 2022, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mikä vaikutti sähkömarkkinoihin Euroopassa suuresti. Tämä kandidaatintyö tehtiin kirjallisuuskatsauksena. Sähkömarkkinoiden yleiseen esittelyyn sekä asiantuntijoiden näkemyksiin hyödynnettiin pääasiallisesti kotimaista lähdemateriaalia, mutta huutokauppametodien esittelyyn käytettiin kansainvälisiä artikkelilähteitä. Kotimainen kirjallisuus antoi ajankohtaista ja kattavaa tietoa Suomen sähkömarkkinoista, ja kansainväliset kirjallisuuslähteet tarjosivat laajaa ja monipuolista näkökulmaa eri huutokauppametodien toimintaan liittyen. Eri lähteet sisälsivät ristiriitaista informaatiota siitä, mikä huutokauppamalli olisi toimivin. Tämän takia lopullista näkemystä parhaiten toimivasta huutokauppametodista oli vaikeaa muodostaa. Kuitenkin pay-as-clear-huutokauppametodi on käytössä monin paikoin eri energiamarkkinoilla ja on osoittautunut yleisesti hyväksi huutokauppamuodoksi, minkä takia tämä huutokauppametodi vaikuttaa parhaiten toimivimmalta huutokauppametodilta myös sähkömarkkinoille.
Description
Supervisor
Alanne, Kari
Thesis advisor
Huuskonen, Maija
Keywords
sähkömarkkinat, huutokauppa, pay-as-clear-metodi, pay-as-bid-metodi, descending clock -metodi, Vickrey-Clarke-Grove-metodi
Other note
Citation