Volframin vyöhykesulatuksesta tyhjössä floating zone -menetelmää ja elektronipommitusta käyttäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1960
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
63 s. + liitt. 13
Series
Description
Supervisor
Laurila, Erkki
Keywords
Other note
Citation