Erään puhelinkeskusjärjestelmän käyttöliittymäohjelmien kehitysympäristö

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 61 s. + liitt. 28
Series
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Nieminen, Iiris
Keywords
MML, MML, specification languages, määrittelykielet, software development environment, ohjelmankehitysympäristö
Other note
Citation