SATU: a System for Distributed Propositional Satisfiability Checking in Computational GRIDs

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietojenkäsittelyteoria
Mcode
T-119
Degree programme
Language
en
Pages
10+76
Series
Abstract
Laskennalliset GRIDit ovat vakiinnuttaneet asemansa tiedon arkistoinnin ja luetteloinnin sovelluksissa. GRID-ympäristö on kuitenkin edullisuutensa vuoksi houkutteleva vaihtoehto myös laskennallisesti vaativalle tietojenkäsittelylle. GRIDiin liittyvät pitkät maantieteelliset etäisyydet ja laaja laitekanta, ja näistä johtuvat viestintäviiveet sekä suuri vikautumistodennäköisyys asettavat kuitenkin erityishaasteita algoritmeille, joiden suoritus riippuu voimakkaasti syötteestä. Tässä työssä esitellään sirottaminen, hajautusmenetelmä lauselogiikan toteutuvuusongelman (SAT) ratkaisemiseen laskennallisessa GRIDissä. Sirottaminen soveltuu käytettäväksi minkä tahansa SAT ratkaisimen kanssa, mukaanlukien kaupalliset suljetun lähdekoodin ratkaisimet. Lisäksi menetelmä mahdollistaa oman erillisen sirotusheuristiikan käytön osaongelmien luonnissa. Hajautusmenetelmän käytännön toimivuutta testataan tuotantokäytössä olevalla GRIDi1Iä erityyppisillä lauselogiikan ongelmilla, kuten tekijöihinjako, kryptoanalyysi ja satunnaisesti luodut ongelmat. Lisäksi hajautusmenetelmän avulla ratkaistaan joitakin tiettävästi ennen ratkaisemattomia lauselogiikan ongelmia. Sirottamisen soveltuvuus GRID-ympäristöön riippuu menetelmän kyvystä toimia tehokkaasti suuriviiveisessä ympäristössä ja kyvystä sietää vikautuvia laskentoja. Työssä esitellään erilaisia lähestymistapoja viiveiden minimointiin ja mitataan lähestymistapojen vaikutusta kokonaisajoaikaan. Puhtaasti GRIDissä toimivan sirottamisen täydellisyydelle annetaan vikautumistodennäköisyydestä riippuva ehto haarautumisprosessin avulla.
Description
Supervisor
Niemelä, Ilkka
Thesis advisor
Junttila, Tommi
Keywords
parallel search algorithms, rinnakkaiset hakualgoritmit, parallelization of DPLL procedure, DPLL-algoritmin rinnakkaistaminen, SAT, lauselogiikan toteutuvuusongelma, computational GRID, laskennallinen GRID
Other note
Citation