Väritettyjä tarinoita

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Idea Taiteen Maisterin opinnäytetyöhöni sai alkunsa mielenkiinnosta videodokumenttiin sekä hetken tallentamisesta videon avulla. Hetken pysäyttämisen suhteen minua on kiinnostanut arkipäiväiset aiheet, jotain mitä itselleni on tapahtunut. Tallentajana nojaudun hetkessä kokemaani tunnelmaan ja värimaailmaan. Eri osapuolilla on oma näkökulmansa, mitä pyrin töissäni tuomaan esille. Katsoja voi myös nähdä kuvan oman tulkintansa mukaisena. Työn yhteydessä pyrin kartoittamaan omaa työskentelyäni suhteessa muuhun taidemaailmaan. Työ koostuu kirjallisesta ja produktiivisesta osasta. Työn produktiivisen osuuden tarkoitus oli etsiä luova ratkaisu sille, miten saan ideani toteutettua teokseksi. Produktiiviseen osuuteen oli määrä kuulua teos tai teoksia joiden muotoa en alussa pystynyt tarkkaan määrittelemään. Jonkinlaisia mielikuvia teoksesta kuitenkin oli. Lopulta valmistin kolme, noin kolmen metrin pituista tekstiilipinnalle toteutettua teosta. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli etsiä itselle sopivaa työskentelytapaa jota voisi mahdollisesti jatkaa tulevaisuudessa. Matkan varrella huomasin menetelmien pohjautuvan paljolti edellisiin työskentelytapoihin. Lopullisiin teoksiin löysin prosessin aikana itselle uutena elementtinä digiprintatun videokuvasta työstetyn pinnan.
Description
Supervisor
Kääriäinen, Pirjo
Thesis advisor
Turpeinen, Outi
Keywords
tekstiilitaide, väri, maalaus, väritetyt tarinat
Other note
Citation