Eräiden PH:n säädön erityisalgoritmien implementointi ja testaus tietokonesäätöisessä läpivirtausjärjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1979
Major/Subject
Säätötekniikka
Mcode
01.74
Degree programme
Language
fi
Pages
15
Series
Description
Supervisor
Niemi, Antti
Thesis advisor
Orava, Jussi
Keywords
Other note
Citation