Suhdanne-ennusteiden käyttö myyntiennusteiden tukena it-palveluyrityksessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2004
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Liiketalous, Suhdanteet, Ennusteet, Myynti, Regressioanalyysi
Other note
Citation