Tiilen uudelleenkäyttö suomalaisessa rakentamisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2024
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö käsittelee rakennusjätteen uudelleenkäytön mahdollisuuksia Suomessa tiilen näkökulmasta. Työn tarkoitus on selvittää, miten tiilen uudelleenkäyttö voi parantaa materiaalin hyödyntämissuhdetta ja mitä esteitä sen käyttöönotolle on. Tämä tapahtui tekstianalyysin muodossa, käyden läpi olennaisia raportteja, tutkimuksia ja käytännön esimerkkejä liittyen uudelleenkäytön prosessiin. Vuonna 2022 Suomi ei yltänyt tavoitteeksi asetettuun 70 %:n rakennusjätteen hyödyntämissuhteeseen. Yksi tapa parantaa hyödyntämissuhdetta on tiilen uudelleenkäyttäminen. Kierrättämisestä poiketen, uudelleenkäytettyä materiaalia ei rikota, vaan se säilytetään samassa muodossa uuteen käyttötarkoitukseen. Tiili on tähän sopiva materiaali, koska se on pitkäikäinen ja modulaarinen. Vertaamalla tanskalaisyhtiö Gamle Murstenin ympäristötuoteselostetta suomalaiseen päästödataan on myös todettu, että tiilen uudelleenkäyttämisestä syntyvä hiilidioksidimäärä voi olla vain 1,5 % uuden tiilen tuottamisen hiilidioksidipäästöistä. Tiilen uudelleenkäyttö vaatii toimiakseen järjestelmän, jossa tiilet saadaan purettua kokonaisina, puhdistettua laastista ja joko kuljetettua seuraavalle rakennustyömaalle tai varastoitua. Tämä prosessi voi säästää 65 % enemmän materiaalia joutumasta kaatopaikalle verrattuna tavalliseen purkuprosessiin. Huonona puolena, uudelleenkäyttämisen prosessi voi kestää ja maksaa yli kaksinkertaisen määrän verrattuna perinteiseen purkamiseen. Euroopan alueella rakennusjätteen on myös täytettävä laillisesti määritellyt vaatimukset puhtaudesta ja kestävyydestä, jonka hyväksymisprosessi hidastaa työtä entisestään. Kaikki tämä toimii esteenä rakennusalan toimijoille, jotka saattaisivat hyödyntää uudelleenkäytettyä tiiltä projekteissaan. Yhdessä nämä tekijät siis hidastavat uudelleenkäytön kehitystä. On kuitenkin myös olemassa onnistuneita esimerkkejä tiilen uudelleenkäyttämisestä rakentamisessa ja jos uudelleenkäyttäminen olisi paremmin saatavilla, olisi myös helpompaa kehittää uusia ratkaisuja prosessin parantamiseksi.
Description
Supervisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Thesis advisor
Teräväinen, Helena
Keywords
tiili, rakennusjäte, uudelleenkäyttö, kierrättäminen, kiertotalous, ympäristö
Other note
Citation