Monetising mobile customer’s perceived value

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-06-18
Department
Major/Subject
Telecommunication technology
Mcode
ETA3003
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
47
Series
Abstract
This thesis studies how an operator can monetise the customer perceived value. The main goal is to find new business opportunities, which potentially increase the average revenue per unit. The second goal is to identify components in the mobile operator’s products and services that affect the customer’s willingness to pay and the customer expected value. Outcomes are verified by a quantitative customer survey and deepened by qualitative interviews with experts and professionals. The results indicate that customer perceived value is a complex concept but very important when developing businesses. Key factors in customer perceived value in the mobile plan industry at the moment are price, performance, reliability and safety. The findings of this research are directions for future research and managerial implications.

Tässä diplomityössä tutkitaan, kuinka teleoperaattori voi rahastaa käyttäjän kokemaa arvoa. Tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamalleja, jotka kasvattaisivat keskimääräistä käyttäjän tuottamaa tuottoa. Toisena tavoitteena on tunnistaa liittymäliiketoiminnan komponentteja, jotka vaikuttavat kuluttajan maksuhalukkuuteen. Tutkittavat aiheet rajataan käyttäjäkyselyllä, ja valittujen aiheiden mahdollisuuksia syvennetään asiantuntijahaastatteluilla. Tulokset osoittavat, että asiakkaan kokema arvo on erittäin monisyinen konstruktio. Asiakkaan kokeman arvon ymmärtäminen on ensisijaisen tärkeää, kun yritys suunnittelee uutta liiketoimintaa. Arvoon vaikuttavat muun muassa asiakkaan kokema turvallisuus, luotettavuus sekä nopeus.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Kilkki, Kalevi
Keywords
mobile operator, mobile plan business, customer perceived value, willingness to pay
Other note
Citation