Rakennuskaavan muuttaminen arvokkaan ympäristön säilyttämiseksi - esimerkkinä Lempäälän kunnan Kuokkalan kylä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
08.20
Degree programme
Language
fi
Pages
53 s. + liitt. 108
Series
Description
Supervisor
Virtanen, Pekka V.
Keywords
Other note
Citation