Circuit Emulation: A simple solution to use IP networks as a Base Station Subsystem transmission medium

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
en
Pages
102+14
Series
Abstract
Työn pyrkimyksenä on antaa yleisnäkemys IP-verkkojen käytöstä nykyisessä ja tulevassa GSM-verkkojen tiedonsiirrossa, keskittyen erityisesti tukiasemajärjestelmän tiedonsiirtoon. Tavoitteena on määrittää tukiasemajärjestelmän tiedonsiirrolle IP-verkkojen ylijohdetusta piiriemulaatiosta saatava hyöty ja verrata sitä muiden IP-verkkojen ylijohdettujen reaaliaikaisen liikenteen siirtomenetelmien etuihin. Työssä myös valaistaan GSM-verkon rakenteen kehitystä toisen sukupolven verkoista kolmannen sukupolven verkkoihin sekä esitellään muutamia IP-verkkojen ylijohdettuun tiedonsiirtoon liittyviä tekniikoita kuten palvelun laatu ja Voice over IP (VoIP). Piiriemulaatio IP-verkkojen yli tarkoittaa piirikytkentäisen liikenteen tunneloimista IP-verkkokerroksen yli. Piirikytkentäinen liikenne käyttää IP-verkkokerrosta virtuaalisena fyysisenä kerroksena, toisin sanoen IP-verkkokerros toimii ikään kuin siirtoväliaineena. Piiriemulaatio IP-verkkojen yli toteutettiin RAD Data Communications Ltd:n valmistamalla laitteella nimeltä IPmux, joka emuloi ja kanavoi pulssikoodimoduloituja E1/T1-linjoja IP-verkon yli käyttäen fyysisenä liitäntänä Ethemet liitäntää. IPmux integroitiin Nokian GSM- ja GPRS-verkkoihin mittaamalla sen toimivuutta, suorituskykyä ja yhteensopivuutta testiverkkoympäristössä. Mittausten mukaan IPmuxia voidaan käyttää tukiasemajärjestelmän tiedonsiirrossa piiriemulaation IP-verkkojen yli toteuttavana laitteena, kunhan käytettävä IP-verkko täyttää tietyt suorituskyky vaatimukset. Vaikka mittaustuloksia ei heti hyödynnettykään, niistä on todennäköisesti etua käytännön vertailukohtana tulevaisuuden solukkoradioverkon IP-verkkopohjaisia tiedonsiirtomenetelmiä kehiteltäessä.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Aulanko, Mikael
Keywords
circuit emulation over IP, piiriemulaatio, TDM over IP, TDM over IP, IPmux, IPmux, IP, IP, cellulat transmission, solukkoradioverkon tiedonsiirto, BSS transmission, tukiasemajärjestelmän tiedonsiirto, GSM, GSM
Other note
Citation