Terässiltojen ja jännitettyjen betonisiltojen hoito- ja korjaustarpeen arviointi lujuuslaskelmien pohjalta sekä kustannustekijöiden selvittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Sillanrakennustekniikka
Mcode
7.11
Degree programme
Language
fi
Pages
94
Series
Description
Supervisor
Jutila, Aarne
Thesis advisor
Moijanen, Kari
Keywords
Other note
Citation