Broker Platforms in Mobile Commerce

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
x + 71 s. + liitt.
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee langatonta kaupankäyntiä keskittyen välittäjäarkkitehtuuriin sekä langattoman kaupankäynnin maksualustoihin. Työ alkaa perehtymisellä langattoman kaupankäynnin liiketoimintaympäristöön ja eri osapuolten näkökulmiin. Lisäksi selvitetään langattomassa kaupankäynnissä hyödynnettävät maksumenetelmät. Tämän jälkeen tutustutaan välittäjän periaatteeseen ja rooliin sekä tutkitaan AAA-protokollien hyödynnettävyyttä langattoman kaupankäynnin maksujärjestelmissä. Seuraavaksi perehdytään erääseen välittäjätyyppiseen langattoman kaupankäynnin maksualustaan ja sen toimintaperiaatteeseen. Lopuksi suoritetaan tapaustutkimus, jonka kautta tutustutaan muihin kaupallisiin langattoman kaupankäynnin maksualustoihin ominaisuusvertailun pohjalta. Tämän lisäksi tapaustutkimuksessa selvitetään kuinka maksulliset mobiilipalvelut toteutetaan erästä langattoman kaupankäynnin maksualustaa käyttäen. Havaitaan että integrointityötä tarvitaan ennenkuin ensimmäinen sisältöpalvelu on myyty.
Description
Supervisor
Jormakka, Jorma
Thesis advisor
Viitala, Erkki
Keywords
mobile commerce, langaton kaupankäynti, payment platform, maksualusta, broker architecture, välittäjäarkkitehtuuri
Other note
Citation