Using ontology for modelling of criteria for image retrieval

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
Digitaalisen valokuvauksen yleistyessä kuvamäärät kasvavat jatkuvasti. Suuret kuvamäärät ovat luoneet tarpeen tehokkaille kuvanhakumenetelmille ja niitä onkin kehitetty paljon. Lehtien toimituksissa lähestytään silti sitä kriittistä rajaa, jossa nykyiset hakutoiminnot eivät pysty rajaamaan tulosten määrää riittävästi. Tässä työssä tutkittiin tulosten edelleen rajaamista semantiikan ja ontologian keinoin. Teoriaosuudessa perehdyttiin ontologian käsitteeseen ja esiteltiin muutamia tunnetuimpia ontologioita. Ontologioiden esityskielistä käytiin läpi sekä perinteiset että XML-pohjaiset WWW-esityskielet. Lisäksi selvitettiin millaisia kuvaformaattien metadatastandardeja on olemassa. Diplomityön päätavoite oli toimituksen kuvanvalintaan liittyvien semanttisten käsitteiden määrittely ja mallinnus. Mallinnus toteutettiin ontologiana. Työssä lähdettiin liikkeelle olettamuksesta, että kuvan aihe on rajattu hakukoneen avulla. Tämän jälkeen kuvajoukkoa on tarkoitus rajata yhä suppeammaksi semanttisten kriteerien avulla. Ontologian kriteereitä ja termejä kerättiin vapaamuotoisilla haastatteluilla alan ammattilaisilta, kuten kuvatoimittajilta, kuvasihteereiltä ja toimitussihteereiltä. Kriteereitä löydettiin esimerkiksi kuvan sijoitteluun liittyvästä sommittelusta ja tunnelmallisista tekijöistä. Kriteerit koottiin ja muokattiin ontologiaksi Methontology-nimisen menetelmän avulla. RDF(S)-syntaksia käytettiin ontologian koodaamisessa koneellisesti tulkittavaan muotoon. Lopuksi suoritettiin ontologian arviointi tutkimalla eri kriteerien esiintymistä viikon aikana kolmessa eri sanomalehdessä julkaistuissa kuvissa.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Keywords
ontology, ontologia, methontology, methontologia, image selection, kuvanvalinta, standards of image metadata, kuvien metadatastandardit
Other note
Citation