XML in Network Management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
x + 91
Series
Abstract
Työn tarkoituksena on määrittää, kuinka laajennettua merkkauskieltä (eXtended Markup Language) voidaan käyttää internet protokollaa käyttävien verkkojen hallinnassa. Ensimmäinen tavoite on löytää informaatiomalli verkkojen hallintatiedolle. Tätä varten tutkitaan DMTF:n Common Information Model (CIM) -mallia. Työssä hahmotellaan myös laajennus CIM:iin IP-verkkojen konfiguraatiohallintaa varten. Hahmotelmassa otetaan huomioon myös General Packet Radio System verkkojen konfiguraatiohallinnan ominaisuudet. Työn toinen tavoite on tutkia XML yli Hypertext Transfer Protocol:n lähestymistapaa ja kuinka se soveltuu verkonhallintaprotokollaksi. Sopiva menetelmä XML:llä koodattujen hallintaoperaatioiden sisällyttämiseksi HTTP viesteihin valitaan ja olemassa olevia CIM operaatioita evaluoidaan.
Description
Supervisor
Jormakka, Jorma
Thesis advisor
Kiikkilä, Mika
Keywords
XML, verkonhallinta, HTTP, network management, SNMP, TMN, Q3, CMIP, LDAP, DEN, CORBA
Other note
Citation