Tutkimus ruostumattoman teräksen valmistuksesta jauhemetallurgisesti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1958
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
86 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Tikkanen, M. H.
Thesis advisor
Laurila, E.
Keywords
Other note
Citation