Suodatinletkujen käyttöikään vaikuttavien tekijöiden selvittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1998
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
Ene-47
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Merkittävä osa letkusuodattimen kunnossapitokustannuksista aiheutuu suodatinletkujen uusimisesta. Nykyisin suodatinletkut on jouduttu vaihtamaan jo kahden käyttökauden jälkeen, ja voimalaitosten tehonnostojen myötä on jopa tämän käyttöiän saavuttaminen osoittautunut vaikeaksi. Lisäksi letkusuodattimen käyttöhäiriöt on pidettävä mahdollisimman vähäisinä, koska rikinpoistolaitoksen toiminta ei ole mahdollista letkusuodattimen ollessa poissa käytöstä. Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut selvittää suodatinletkujen käyttöikään vaikuttavia tekijöitä ja samalla löytää keinoja käyttöiän lisäämiseksi. Tutkimuksessa ovat olleet mukana Helsingin Energian Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitokset sekä Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitos. Kaikissa tutkituissa voimalaitoksissa on käytössä puolikuivatekniikkaan perustuva rikinpoistolaitos, jossa pölynerottimena toimii letkusuodatin. Tietoja tutkimukseen on kerätty haastattelemalla rikinpoistolaitoksen käyttöön osallistuneita ihmisiä sekä vertailemalla saatavilla olevia tietoja prosessiolosuhteista sekä niiden vaihteluista eri laitoksilla. Koska jo tutkimuksen alkuvaiheissa selvisi, että suurin syy suodatinletkujen uusimiseen on letkujen tukkeutumisesta aiheutuva painehäviön nousu, on jokaiselta laitokselta otettu näyteletku, jonka pinnalta imuroitua pölyä on analysoitu laboratoriotutkimuksin. Lisäksi on tutkittu erilaisia suodatinletkujen materiaaleja sekä ääninuohoimien vaikutusta suodatinletkujen puhdistukseen. Suurin letkujen tukkeutumiseen vaikuttava tekijä näyttää olevan poltetun hiilen korkea klooripitoisuus, jonka vaikutuksia lisää voimakas kosteuden esiintyminen letkusuodattimessa. Merkittävästi painehäviön nousuun vaikuttaa myös pienten pölyhiukkasten kulkeutuminen takaisin suodatinletkun pinnalle koko ajan käynnissä olevan savukaasuvirtauksen vaikutuksesta. Erityisesti pienikokoisten pölyhiukkasten on todettu vaikuttavan suuresti paine-eron nousuun. Pienten hiukkasten vaikutusta lisää vielä nykyisin käytössä oleva letkumateriaali, jonka sisään pölyhiukkaset pystyvät helposti tunkeutumaan. Letkuihin kertyvän pölyn poistamisen onnistuminen vaikuttaa ratkaisevasti suodatinletkujen käyttöiän pituuteen.
Description
Supervisor
Fogelholm, Carl-Johan
Thesis advisor
Makkai, Mihaly
Keywords
Other note
Citation