Postitusautomaatio ja sen kytkentä jakelun kehittämiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
Aut-75
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 77
Series
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Lehtonen, Tapio
Keywords
Other note
Citation