Audit trail model for intermediated business document exchange

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 91
Series
Abstract
Sähköisen kaupankäynnin yksi tärkeä osa-alue on yritysten välinen dokumenttien vaihto. Kuten perinteisessäkin liiketoiminnassa dokumentteja liittyy moniin eri vaiheisiin yritysten keskinäisessä kanssakäymisessä. Dokumentit jakautuvat kahteen ryhmään sen mukaan, sisältävätkö ne laillisia sitoumuksia. Tilaus on hyvä esimerkki dokumentista, joka sitoo lähettäjäänsä, kun taas jokin yksinkertainen tiedustelu ei välttämättä sido mitään osapuolista. Sitovia sopimuksia tehtäessä tärkeäksi seikaksi muodostuu niiden asianmukainen tallennus. Kirjanpidon sanastoa käyttäen on tarpeellista muodostaa täsmällinen kirjausketju tehdyistä transaktioista. Sähköisille dokumenteille ominainen piirre on niiden muutettavuus jälkeenpäin. Niitä voidaan lisätä, poistaa ja muunnella huomaamattomasti, mikäli asiaan ei erikseen ole varauduttu esimerkiksi luotettavan kirjausketjun avulla. Kirjausketjun tehtävänä on taata vaihdettujen dokumenttien aikajärjestys ja sisällöllinen eheys, osapuolten tunnistettavuus sekä lähetyksen ja vastaanoton kiistämättömyys. Yleisesti käytetty tekniikka näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on sähköinen allekirjoitus. Euroopan Unionin lainsäädäntö on jo taannoin ottanut kantaa sähköisten allekirjoitusten käyttöön ja niitä käyttävien sovellusten odotetaan yleistyvän. Tässä diplomityössä suunniteltu kirjausketjumalli perustuu suurelta osin sähköisten allekirjoitusten ja muiden kryptografisten tekniikoiden käyttöön.
Description
Supervisor
Jormakka, Jorma
Keywords
audit traill, kirjausketju, XML, XML, cryptography, salaustekniikat, electronic signature, sähköinen allekirjoitus, electronic procurement, sähköinen hankinta, electronic commerce, sähköinen kaupankäynti, EU, EU
Other note
Citation