GSM-matkapuhelinkeskuksen järjestelmäsuunnittelun kehittäminen formaalien kuvausmenetelmien avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
67
Series
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Keywords
Other note
Citation