Quality assurance of massive rotors for high speed machines

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
Kon-67
Degree programme
Language
fi
Pages
50
Series
Abstract
Eräs ratkaisu pyörivien laitteiden koon pienentämiseksi ja samalla tehon säilyttämiseksi on kierrosnopeuksien nosto. Laitteet, jotka pyörivät yli 20000 rpm ovat suurnopeusteknologian sovelluksia. Pyörimisnopeuksien nosto tuo kuitenkin uudet haasteet laakerointien, materiaalien ja valmistustarkkuuksien kanssa. Lisäksi itse suurnopeussähkökone ja sen ohjaus on suunniteltava uudelleen. High Speed Tech Oy Ltd on ratkaissut valmistamiensa suurnopeuskompressorien ja alipainepumppujen roottorirakenteet teräksisellä massiiviroottorilla, joka on kuparipäällysteinen. Laakeroinnit on toteutettu magneettilaakerein. Näiden suurnopeussähkökoneiden säätö ja ohjaus on toteutettu invertterin avulla. Tässä diplomityössä on tutkittu suurnopeuskoneissa käytettyjen massiiviroottorien räjäytyshitsatun kuparipäällysteen ja elektronisuihkuhitsattujen roottorin päiden liitosvirheiden syntyä, niiden löytämistä NDT-menetelmillä sekä vikojen vaikutusta roottorien käytettävyyteen. Lisäksi on arvioitu räjäytysliitoksen tarkastuksessa käytettävän ultraäänitarkastuslaitteiston hankintaa. Diplomityössä varmistuttiin immersioaltaassa tehtävän ultraäänitarkastuksen luotettavuudesta sekä esitettiin massiiviroottorin liitoksien epäjatkuvuuksien synty.
Description
Supervisor
Hänninen, Hannu
Thesis advisor
Säiläkivi, Jaakko
Keywords
suurnopeusteknologia, massiiviroottori, räjäytyshitsaus, shokkiaalto, ultraäänitarkastus, laadunvarmistus, high speed technology, massive rotor, explosion welding, shock wave, ultrasonic inspection, quality assurance
Other note
Citation