Developing a Supply Chain for Prefabricated Electrical Installations

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorVirtanen, Jarmo
dc.contributor.advisorWegelius-Lehtonen, Tutu
dc.contributor.authorMinkkinen, Mikko
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorTanskanen, Kari
dc.date.accessioned2020-12-04T13:57:44Z
dc.date.available2020-12-04T13:57:44Z
dc.date.issued2001
dc.description.abstractDiplomityössä käsitellään ryhmäjohtotasoisen sähköasennuksen esivalmisteluun liittyviä tekijöitä. Työssä luodaan toimitusketjumalli kustannustehokkaalle ja loppuasiakkaan tarpeet täyttävälle esivalmistellun sähköjärjestelmän suunnittelulle, valmistukselle, toimitukselle ja asennukselle. Diplomityön tutkimusongelma on: miten esivalmistelun edut voidaan hyödyntää ryhmäjohtotasoisen sähköasennuksen koko toimitusketjua kehittämällä? Työn tavoitteena on määritellä sähköasentamisen nykytila ja esivalmistellun sähköasennuksen vaatimukset, luoda malli toimitusketjusta osapuolineen ja rooleineen, analysoida luodulla mallilla toteutettua pilottikohdetta ja etsiä tämän pohjalta toimintatavan kehityskohteita. Kirjallisuustutkimuksena käydään ensin läpi toimitusketjun hallinnan teoriaa ja tavoitteita sekä rakennustuotantoa ja sen tämänhetkisiä suuntauksia. Havaitaan, että rakennustuotannon nykyisten trendien ja toimitusketjun hallinnan tavoitteet vastaavat hyvin toisiaan. Molempien tavoitteena on sitoutuneen pääoman pienentäminen, asiakastarpeiden parempi huomioiminen, joustavuuden lisääminen, operatiivisten kustannusten alentaminen ja yhteistyön lisääminen. Esivalmistellun sähköasennuksen toimitusketjun malli jaetaan kolmeen osaan: toimitusketjun rakenteeseen, integroitaviin prosesseihin ja hallinnan käytäntöihin. Rakenteessa merkittävimpiä tekijöitä ovat tehdasvalmistus tilausohjautuvasti ja sähköurakoitsijan roolin hajoaminen mahdollisesti useille eri organisaatioille. Integroitavat prosessit ovat suunnitteluprosessi ja toteutusprosessi mukaan lukien tilaus-toimitusprosessin, jossa on pyrittävä juuri oikeaan aikaan asennuspaikalle tapahtuviin toimituksiin. Toimitusketjun hallinnan tärkeimmät käytännöt ovat tietovirtojen, muutosten ja varastojen yhteinen hallinta sekä vallan ja vastuun oikeudenmukainen jako. Ratkaisumallia testattiin yhdessä rakennuskohteessa. Työssä esitellään kohteessa käytetyt toimintatavat ja esivalmistelluista toimituksista tehdyt aika- ja kustannusanalyysit. Pilottikohteen analyysin perusteella luotu toimitusketjumalli osoittautui lukuisista ongelmakohdista huolimatta sinällään toimivaksi. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi havaittiin toimitusajankohdan parempi yhteensovittaminen asennusaikatauluun, toimitusten tekeminen asennuspaikoittain, kuljetuskustannusten pienentäminen, pakkaamisen minimointi, esivalmisteluun liittyvien asennuskäytäntöjen selkiyttäminen ja yleisesti sähkösuunnittelijoiden, -urakoitsijoiden ja valmistajien välisen yhteistyön kehittäminen. Suurimmat ongelmat esivalmisteltujen toimitusten entistä laajempaan käyttämiseen aiheuttavat vaikeus määritellä esivalmistelulla saavutettavia kustannussäästöjä sekä täsmätoimituksia vaikeuttavat rakennuskohteiden aikataulujen myöhästymiset ja muutokset.fi
dc.format.extent82
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/89056
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120447891
dc.language.isofien
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU-22fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordsupply chain managementen
dc.subject.keywordtoimitusketjun hallintafi
dc.subject.keywordprefabricationen
dc.subject.keywordesivalmistelufi
dc.subject.keywordelectrical installationen
dc.subject.keywordsähköasennusfi
dc.subject.keywordwiringen
dc.subject.keywordryhmäjohtofi
dc.titleDeveloping a Supply Chain for Prefabricated Electrical Installationsen
dc.titleToimitusketjun kehittäminen esivalmistelluille sähköasennuksillefi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_11208
local.aalto.idinssi17845
local.aalto.openaccessno
Files