Dataroaming regulation in the European Union from Finland's point of view

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 54 s. + liitt. 9
Series
Abstract
Dataverkkovierailun hinnoittelu on ollut uutisissa kuluttajien kohtaamien niin sanottujen jättilaskujen ansiosta. Hinnoittelu on perinteisesti toteutettu datavolyymiin perustuvalla laskutuksella, mutta viime vuosina tämä on aiheuttanut ongelmia koska moderni mobiiliteknologia mahdollistaa suuren siirtonopeuden ja suuren siirrettävän datamäärän, jonka määrää on vaikea arvioida. Kuluttajien maksamat vähittäishinnat perustuvat operaattorien toisilleen maksamiin yhdysliikenteen tukkuhintoihin, jotka on sovittu operaattorien kesken roaming-sopimuksissa. Kesään 2009 saakka tukkuhintataso oli täysin operaattorien ja markkinoiden päätettävissä. Kuitenkin vuonna 2009 Euroopan Unioni päätti puuttua asiaan asettamalla tukkuhintakaton estääkseen jättilaskut ja edistääkseen kilpailua alalla. Tämä työ käsittelee dataverkkovierailun hinnoittelun regulaatiota Suomen näkökulmasta. Työssä esitellään EU:n asetuksen lisäksi aiemmin tehty hinnoittelumalli ja luodaan näiden pohjalta hinnoittelumalleja vertaileva tutkimus ja oma ehdotus dataverkkovierailun hinnoittelulle. Empiirisessä osassa tehdään hinnoittelumalleja vertaileva haastattelututkimus kotimaisille operaattoreille. Haastatteluissa havaitaan, että nopeusluokat ovat hinnoittelumalleissa keinotekoisia. Haastattelun pohjalta muodostetaan nopeusluokaton tasahinnoiteltu hinnoittelumalli dataverkkovierailulle.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Keywords
mobile data transfer, Roaming, operator business, mobiili datasiirto, regulation, operaattoriliiketoiminta, European Union, regulaatio, pricing, Euroopan Unioni, hinnoittelu
Other note
Citation