Erään kehitysyhtiön strategisen suunnittelu- ja valvontajärjestelmän perusteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1990
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Mat-91
Degree programme
Language
fi
Pages
101 + liitt. 20
Series
Description
Supervisor
Kaila, Martti M.
Thesis advisor
Summa, Timo
Kolu, Kari
Keywords
Other note
Citation