Lämmitysvoimalaitoksen vesi-höyry -prosessin mallintaminen käyttöhenkilöstön koulutussimulaattoria varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1990
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitosoppi
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
61 s. + liitt. 23
Series
Description
Supervisor
Jahkola, Antero
Thesis advisor
Somerikko, Aarni
Keywords
Other note
Citation