Ha-ha is a-ha : huumorin tietoinen käyttö ryhmänohjaamisen työkaluna

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
92 + app. 5
Series
Description
Keywords
ryhmäohjaus, huumori, komiikka, improvisaatio, opetustilanne, opetus, aikuiskasvatus, itsetuntemus, toimintatutkimus, group guidance, humour, improvisation, teaching situation, teaching, adult education, self-knowledge, action research
Other note
Citation