Teräs pintamateriaalina

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorJärvisalo, Jouko
dc.contributor.authorEnqvist, Eetu
dc.contributor.departmentDepartment of Designen
dc.contributor.departmentMuotoilun laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorKokkonen, Ville
dc.date.accessioned2018-12-12T13:20:06Z
dc.date.available2018-12-12T13:20:06Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractMiten toteuttaa materiaalin tutkimisen ja tämän esittelemisen kokonaisuus, joka tuo esiin teräsmateriaalin moninaiset piirteet ja avaa uusia näkökulmia materiaalin kanssa työskentelyyn muotoilun alalla? Tämä tutkimus perustuu henkilökohtaiseen työskentelyyn teräsmateriaalin parissa ja vuosia jatkuneeseen kiinnostukseen terästä ja sen työstötekniikoita kohtaan. Käyn läpi materiaalin ominaisuuksia erilaisten pintakäsittelyiden kautta ja pyrin osoittamaan materiaalin monimuotoisuutta visuaalisessa -ja rakenteellisessa mielessä. Havainnoin aihetta muotoiluprosessin ja muotoilijan näkökulmasta. Tutkimus jakautuu kolmeen pääosaan. Materiaaliin ja sen yleisesti kalustesuunnittelussa tunnettuihin pintakäsittelymenetelmiin tutustumiseen sekä materiaalikokeiluihin, joita olen toteuttanut teräksen parissa aiemmin sekä erityisesti tätä tutkielmaa varten. Tutkielman produktiivisena osana toteutan veistoksen, jonka suunnitteluprosessissa, sovellan tutkielman keskeisiä menetelmiä. Aiheen ollessa laaja, keskityn tutkielman alussa materiaalin esittelemiseen muotoilijan näkökulmasta sekä yleisimpien metalliesineiden valmistuksessa käyttettävien pinnoitusmenetelmien esittelyyn. Sovellan niihin alan kirjallisuutta ja lähestyn tutkimusta muotoilijan näkökulmasta teräksen pinnoitusteollisuuden alalla. Soveltavilla teräksen pinnoituskokeiluilla pyrin näyttämään, miten kokeileva materiaalitutkimus voi johtaa kiinnostaviin lopputuloksiin. Havainnollistan eri tekniikoita kuvasarjoilla prosessien eri vaiheista ja esittelen kokeilujen tulokset ja mahdollisia käyttökohteita. Tutkimuksen luonne on kokeilevaa ja se on toteutettu tekniikoin, jotka on sovellettavissa käsityömenetelmin. Suunnitteluprosessissa keskityn itsenäisenä toimivan veistoksellisen aulakalusteen valmistukseen, joka palvelee materiaalikokeilujen alustana. Tämän osion runkona toimii veistoksen valmistamisen rakenteellisten ja esteettisten kysymysten pohdinta sekä suunnitteluprosessin havainnollistaminen kuvin ja ajatuksin. Produktiivisen osion lopussa esittelen valmiin veistoksen. Tutkimuksen keskeisenä havaintona huomasin, että materiaalilähtöisellä ajattelutavalla ja kokeilevan tutkimuksen kautta on mahdollista löytää tutusta materiaalista ominaisuuksia, jotka jäisivät muuten löytämättä. Tavoitteeni teräsmateriaalin esittelystä toteutuu parhaiten silloin, kun se on hyödyksi muille muotoilualan toimijoille. Tulevaisuudessa pyrin toteuttamaan materiaalilähtöisistä kokeiluista kattavamman kokonaisuuden.fi
dc.description.abstractHow to produce a practical combination of material research and it’s outcome, that projects the true character of steel material and brings out new viewpoints of working with steel? This study bases on a personal background in working with steel for several years and in the personal interest towards the material and working methods involved with it. I’m diving into the material by going through different kinds of surface treatments striving to point out the diversity of the material, both from visual and structural point of views in the context of design. The study is divided into three main chapters. I focus in introducing the material and the most common ways of treating the steel surface in the industrial field from the designers point of view. The second chapter is the personal study of how to treat the steel surface, with applied ways of working, which I have done, during past years. Finally, I will present the productive part of this thesis and that is the design and production process of a sculpture. In this design process, I will use the essential working methods, that have been found during the material research. As the topic is wide, I focus to present the ways, of treating the steel surface, in the most common ways of how it is done in metal industry, emphasizing the methods, that are in use in the fields of design production. I will base this part of the study in literature and industrial sources, that I have found. I would like to handle the steel industry as it appears in the designers point of view. By the applied ways of treating steel surface, I aim to figure out, how is this practice based research playing the key role, when trying to find out the new ways of working with steel. I demonstrate different techniques, with a series of pictures taken, during the process and present the outcomes of these material tests. The nature of this research part, is really in the -hands on- practices and it is done with the methods, that are easily repeatable with basic craft tools. As the main productive part of the thesis I’am making a sculpture, a sculptural piece of furniture, that would work as such individually, but also as a platform for the material research, to expose the outcomes of the research. The structure of this part is a chronological design process and I will highlight and demonstrate the thoughts and my thinking by sketches and pictures. The main discovery of the study, that I noticed was, that through the material based thinking and through the practice based research it is possible to find out new features from the material that is already well known at own field of designer-maker working. These features could easily be otherwise ignored. My goal of exposing the steel material and this research, is when someone working in the same design field finds it useful, while dealing with the same material. In the future, I aim to complete the material based research even in a bigger scale.en
dc.format.extent97 + 2
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35402
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201812126418
dc.language.isofien
dc.locationP1 OPINNÄYTTEET D 2018 Enqvist
dc.programmeProduct and Spatial Designen
dc.subject.keywordteräskalustefi
dc.subject.keywordmateriaalitutkimusfi
dc.subject.keywordmuotoiluprosessifi
dc.subject.keywordveistosfi
dc.subject.keywordpintakäsittelyfi
dc.subject.keywordteräsfi
dc.titleTeräs pintamateriaalinafi
dc.titleSteel as a surface materialen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.barcode1210032662
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Enqvist_Eetu_2018.pdf
Size:
46.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format