Implementation of an integrated phase locked loop with CMOS-technology

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1998
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
fi
Pages
50+7
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on tutkittu integroidun vaihelukitun silmukan toteuttamista CMOS-teknologialla. Koepiirit on valmistettu Alcatel - Mietecin 0,5 mikrometrin prosessilla. Simulointien ja mittausten avulla on tutkittu erityisesti taajuusjakajan suorituskykyä rajoittavia rakenteita ja etsitty niihin vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. Myös planaarikeloja on mallitettu.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Stadius, Kari
Keywords
CMOS, VCO, planaarikela, mallittaminen, taajuusjakaja
Other note
Citation